fbpx

Inne opłaty i prowizje

Dowiedz się więcej o innych opłatach, które mogą zostać naliczone, w tym opłacie administracyjnej dla kont islamskich, a także przy przekładaniu pozycji.

Otwarcie Konta

PU Prime nie pobiera żadnych opłat za otwarcie ani utrzymanie konta.

Depozyty

PU Prime nie pobiera żadnych opłat manipulacyjnych za depozyty. Jednak niektóre metody, w tym międzynarodowy przelew bankowy lub e-portfel, mogą generować opłaty. Prosimy o kontakt z bankiem lub dostawcą usług w celu uzyskania więcej informacji.

Wypłaty

PU Prime zwróci opłaty bankowe za pierwszą wypłatę za pomocą międzynarodowego przelewu bankowego każdego miesiąca. Dodatkowe wypłaty za pomocą międzynarodowego przelewu bankowego w ciągu miesiąca będą obciążone opłatą manipulacyjną banku w wysokości 20 jednostek waluty konta, przy czym JPY i HKD używają odpowiednika 20 USD.

Przewalutowania

Mimo że opłata za przewalutowanie jest naliczana za pozycje na kontraktach terminowych na koniec każdego miesiąca, taka sama kwota zostanie zwrócona na Twoje saldo konta, aby utrzymać pozycję netto neutralną. Przewalutowania mogą być miesięczne lub kwartalne. Dotyczy to produktów, które obejmują, ale nie ograniczają się do: CL-OIL, VIX, USDX, HK50ft, DJ30ft, DAX40ft, NAS100ft, SP500ft,UKOUSDft,FTSE100ft, China50ft, FEI, FGBL, FGBM, FGBS, FBGX, FLG i TY.

Opłata administracyjna

Konta do handlu islamskiego naliczają opłatę administracyjną zamiast jakiegokolwiek nocnego oprocentowania, aby konto było zgodne z zasadami Halal. Opłaty administracyjne są ustalane przez naszych dostawców płynności i są zmiennymi.

Dostosowania dywidendy

Jeśli posiadasz nocną krótką pozycję na pewnych akcjach wypłacających dywidendę lub indeksowych CFD do daty ex-dividend, zostanie Ci naliczona składka dywidendy.

Handluj na Wybranych Rynkach

Zyskaj dostęp do szerokiej gamy instrumentów i aktywów.

 • forex trading market being the largest globally

  Forex

  Handluj na największym i najbardziej płynnym rynku na świecie za pomocą preferowanej platformy do handlu na rynku Forex.

  Zobacz więcej

 • diversify trading exposure with global indices

  Indeksy

  Zdywersyfikuj swoją ekspozycję na globalne indeksy, takie jak S&P 500 i Nikkei 225.

  Zobacz więcej

 • a bitcoin token with a trading chart as a background

  Surowce

  Handel CFD na zarówno twarde, jak i miękkie towary, w tym ropę naftową, miedź, cukier i srebro.

  Zobacz więcej

 • trade a gold bar on CFDs

  Złoto

  Handluj kruszcem bez konieczności odbioru bazowego aktywa. Handel złotem na rynku spot z dźwignią.

  Zobacz więcej

 • An ox and a bear facing off each other

  Akcje

  Znajdź możliwości z wykorzystaniem dźwigni finansowej w handlu akcjami największych światowych firm, takich jak Tesla i Amazon.

  Zobacz więcej

 • Wszystkie Rynki

Szybkie i łatwe otwieranie konta

Utwórz Konto na Żywo

Chcesz handlować z PU Prime?

Porozmawiaj z jednym z naszych profesjonalnych pracowników, aby dowiedzieć się, jak możesz zacząć.

Please note the Website is intended for individuals residing in jurisdictions where accessing the Website is permitted by law.

Please note that PU Prime and its affiliated entities are neither established nor operating in your home jurisdiction.

By clicking the "Acknowledge" button, you confirm that you are entering this website solely based on your initiative and not as a result of any specific marketing outreach. You wish to obtain information from this website which is provided on reverse solicitation in accordance with the laws of your home jurisdiction.

Thank You for Your Acknowledgement!

Ten en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso al sitio web está permitido por la ley.

Ten en cuenta que PU Prime y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en tu jurisdicción de origen.

Al hacer clic en el botón "Aceptar", confirmas que estás ingresando a este sitio web por tu propia iniciativa y no como resultado de ningún esfuerzo de marketing específico. Deseas obtener información de este sitio web que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de tu jurisdicción de origen.

Thank You for Your Acknowledgement!